Om KS Bygg

KS-Bygg är ett lokalt byggföretag med säte i Vingåker som bygger med lång erfarenhet, kunnande och kvalitet i stor som liten skala. Vårt arbetsområde sträcker sig inom en radie av ca 10 mil.

Våra kunder är privatpersoner, företag och offentlig sektor. 

behorigpovel

KS-Bygg är certifierade för:

  • Povel.
  • Byggkeramikrådets Branschregler, BBV – Behörighet för våtrumsarbeten, platt-, kakel- och klinkersättning.
  • Asbestsanering.

 

Vi värnar om att i möjligaste mån samarbeta med lokala underleverantörer och hos oss är kundnöjdhet högsta prioritet som nås av personliga, kunniga och engagerade medarbetare.

Vi utför nybyggnad, ombyggnad och servicearbeten. KS-Bygg har ett nära samarbete med Försäkringsbolag vid olika skador samt löpande ramavtal med kommunen. Vi åtar oss totalentreprenader samt generalentreprenader.

Ett elevhem har under det senaste året färdigställts och hyres av Landstinget i Sörmland samt ett stort lager där hyresgäst är Factory Outlet i Vingåker.